Wzory dokumentów

Wykaz nadawanych tytułów zawodowych dla kierunku(ów) i specjalności

w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski

Pobierz plik (docx, 29,57 kB)
Karta uznania efektów uczenia się dla przedmiotu, osiągniętych w wyniku uczestniczenia w pracach koła naukowego
Pobierz plik (doc, 52,00 kB)
Procedura uznawania efektów uczenia się dla przedmiotu, osiągniętych w wyniku uczestniczenia studenta w pracach koła naukowego 
Pobierz plik (docx, 20,17 kB)

Wykaz nadawanych tytułów zawodowych dla kierunku(ów) i specjalności

w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski dla studiów wspólnych

Pobierz plik (doc, 53,00 kB)
Wzór wniosku i rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia studiów
Pobierz plik (docx, 32,83 kB)
Wzór wniosku i rozstrzygnięcia w sprawie przeniesienia w ramach uczelni
Pobierz plik (docx, 28,38 kB)

Wzór wniosku i rozstrzygnięcia w sprawie

udzielenia urlopu okolicznościowego/nieuwarunkowanego.

Pobierz plik (docx, 22,11 kB)